Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

6690 f331
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaszpaqus szpaqus

January 14 2020

Gdybyśmy tak zaczęli na rozczarowanie patrzeć jak na odczarowanie. Zamiast smucić się i rozpaczać, bo często do tego prowadzą rozczarowania, siadalibyśmy z kubkiem ciepłej herbaty (lampką wina/kawą) i myśleli o tym, że w końcu się przed nami odczarowała rzeczywistość, że w końcu wiemy, jak się sprawy mają. Ileż to razy zdarzało się, że docierało do nas, że jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Ileż to razy czuliśmy gorycz rozczarowania, a zamiast wlewać w siebie tę gorycz może lepiej poczuć siłę z tego, że wiemy jak jest, a nie, że jedynie wydaje nam się, że wiemy?
— "Współcześni samym sobie"
kocham
Reposted fromnawetsrednio nawetsrednio viaamarus amarus
6436 b0e0 500
Reposted fromPoranny Poranny viaSenyia Senyia
Bium (koreański) - puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
— Ładne słowa.
Reposted fromavooid avooid viahrafn hrafn
2737 d3d0 500
3056 6962 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapchamtensyf pchamtensyf
2042 7beb 500

trnscndnt:

Prewar Days #48

Toru Ukai

Reposted fromfuckblack fuckblack viapchamtensyf pchamtensyf
5551 bb1d
Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.
— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viapchamtensyf pchamtensyf
5560 0257 500
Reposted frompiehus piehus viahrafn hrafn
9242 747d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viaEldharjarr Eldharjarr
0570 cde4 500
Reposted fromartlover artlover viaEldharjarr Eldharjarr
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viaEldharjarr Eldharjarr
8241 a0cd 500

lostfunzones:

‘View towards the Old Town and the Southern part of Stockholm’ Photograph by: Carl Curman, 1900

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahrafn hrafn
8259 cd24 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahrafn hrafn
O wulgarności.
Wulgarność to nie sposób bycia ale sposób postrzegania świata i człowieka. I to jest podstawowa myśl. Można rzucać chujami i nie być człowiekiem wulgarnym. Można odwrotnie, uchodzić za subtelnego i spokojnego- a być wulgarnym. Wulgarność to nadawanie rangi rzeczom błahym. Np. jeżeli ktoś twierdzi, że Mucha jest znakomitą aktorką, albo, że Adamczyk i Jacyków są męscy- jest chamski i wulgarny, Podobnież nazywanie Chylińskiej pisarką czy Flinty piosenkarką jest wyjątkowo wulgarne. Wulgarność to też pchanie się na nieswoje miejsce. Wulgarnym jest chłop, który zostaje politykiem albo idiotka, która zostaje celebrytką. Wulgarną jest kobieta, która nie chce iść do łóżka z facetem z którym się spotyka (i jak w taki wypadku nie rzucać kurwami?). Wulgarnym jest wciskanie nam kitu przez tych, którzy mają dostęp do cokołów i trybun. Wulgarną jest wysokość składki ZUS i zwykłej emerytury. Wulgarne są polskie seriale, disco-polo i ich odbiorcy. Wulgarnym jest noszenie koszuli z krótkim rękawem i niezapinanie albo zdejmowanie marynarki na imprezach. Wulgarne są bary z kebabem i duże supermarkety. Wulgarna jest każda tandeta. Wulgarnym jest generalnie życie innych życiem. Ale pierdolmy to wszystko i posłuchajmy dla przeciwwagi czegoś subtelnego np. Motorhead.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahrafn hrafn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl