Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

9461 d0d3 500

thereisnoforgetting:

Tadeusz Sumiński, Warsaw, Poland 1960s

June 10 2015

5194 e0e0
Reposted fromink ink vianfading nfading

June 08 2015

8533 be71 500

zaehle-mich-zu-den-mandeln:

Ingmar Bergman, Summer Interlude (Sommarlek, 1951)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawrazliwa wrazliwa
2721 9e20 500

tremendousandsonorouswords:

Caravaggio, Maria Maddalena in estasi (detail), ca. 1606

8193 30eb 500
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabrix brix

May 28 2015

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
5655 4071 500
Reposted fromimpressionante impressionante viawrazliwa wrazliwa
1889 639b
5452 a09c
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawrazliwa wrazliwa
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viaelloko elloko
7836 d600 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viawrazliwa wrazliwa
0556 874f 500
Reposted fromkombinat kombinat viazapachsiana zapachsiana

May 26 2015

0629 9f8f 500
Reposted fromink ink viawrazliwa wrazliwa

May 19 2015

cuntherine:

i am genuinely paranoid that everyone secretly hates me and thinks i am really annoying and ugly and is pretending to be my friend and it’s all part of some big joke

Reposted fromtwice twice viaelloko elloko
2562 cf8f
Reposted fromthirdapril thirdapril

May 16 2015

Miałem to szczęście, że długo żyłem w izolacji i samotności, pisząc, jak wtedy myślałem, na przepadłe (...). I jeżeli coś osiągnąłem, to dzięki samotności, gorzkiej mędrców mistrzyni.
— Czesław Miłosz, Zaczynając od moich ulic
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl