Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

1889 639b
5452 a09c
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawrazliwa wrazliwa
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viaelloko elloko
7836 d600 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viawrazliwa wrazliwa
0556 874f 500
Reposted fromkombinat kombinat viazapachsiana zapachsiana

May 26 2015

0629 9f8f 500
Reposted fromink ink viawrazliwa wrazliwa

May 19 2015

cuntherine:

i am genuinely paranoid that everyone secretly hates me and thinks i am really annoying and ugly and is pretending to be my friend and it’s all part of some big joke

Reposted fromtwice twice viaelloko elloko
2562 cf8f
Reposted fromthirdapril thirdapril

May 16 2015

Miałem to szczęście, że długo żyłem w izolacji i samotności, pisząc, jak wtedy myślałem, na przepadłe (...). I jeżeli coś osiągnąłem, to dzięki samotności, gorzkiej mędrców mistrzyni.
— Czesław Miłosz, Zaczynając od moich ulic
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

May 15 2015

Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromlifeless lifeless viahelenburns helenburns
4230 ac7c 500
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viadzony dzony
1155 5bad
Reposted fromoutline outline viakarmazynowa karmazynowa
8881 b071 500

natgeofound:

A photograph from Yerkes Observatory depicts nebulae in the Pleiades, August 1919.

Reposted fromkimik kimik viakarmazynowa karmazynowa
8798 e1d7 500

tremendousandsonorouswords:

Karl Brjullov, The Last Day of Pompeii (detail), 1830-1833

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viagemmy gemmy

May 14 2015

coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viakyte kyte
0132 bd9e 500

elinkullander:

Be Bop en cave, Saint-Germain-des-prés, 1951 © Atelier Robert Doisneau 

Reposted fromkimik kimik viaNoirBlanc NoirBlanc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl