Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

0991 f232 500
Reposted fromomphh omphh viaInnet Innet
9558 7e12 500

Biskup diecezji drohiczyński Antoni Dydycz

Reposted fromstroschek stroschek viaiamnotarobot iamnotarobot
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapsychocukier psychocukier
9190 90d2 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viastrzepy strzepy
0032 56b0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastrzepy strzepy
3648 375c 500
Reposted fromoll oll viastrzepy strzepy
4321 4c7e 500
9641 5ce5 500
Reposted fromhagis hagis viastrzepy strzepy
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
3129 f0ec
Reposted frommrsmean mrsmean viazapachsiana zapachsiana
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazapachsiana zapachsiana
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viazapachsiana zapachsiana

November 03 2018

Reposted fromumarla-dusza umarla-dusza viaLuukka Luukka
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viaLuukka Luukka

eggmacguffin:

Photos That look Like Renaissance Paintings

9981 92f9 520

four men, one smoking - Dimitri Staszewski

9980 7658 520

brawling ukrainian politicians - Valentyn Ogirenko  

9979 9896 520

man painting with cat in foreground  - Reddit user Ktai_Arterion

9978 e490

 ted cruz Jason Reed

9977 836e 520

man lying in busy street - Joel Goodman

9976 44af 520

laughing man framed by grimy window - Leo Berne

9975 563c 520

woman baking in sunlight - Bas Uterwijk

9974 c4fa 520

bickering traders on a red couch - Adam Grey

sorry I left the tumblr tracking in, I'm tired...(6/8)

Reposted frompaket paket viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl